latest

ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୀନର ଏହି ଭାସମାନ ଗ୍ରାମ

Spread the News

କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ବୋଟ୍ ହାଉସକୁ ଲୋକମାନେ କେବେ କେବେ ଛୁଟିକାଟିବାକୁ ଆସନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଘର ତିଆରି କରି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଚୀନର ଫୁଜିୟାନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନିଙ୍ଗଡେ ଶହରରେ ହଜାର ହଜର ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବସ୍ତି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବସ୍ତି ଟାଙ୍କା ନାମରେ ପରିଚିତ । 

ପ୍ରାୟ 1300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ବସ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି 2ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଘର ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନିର୍ମିତ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଆଠ ହଜାର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପେଶାରେ ମାଛ ଧରାଳୀ । ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରି ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଂଟାନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାସନ୍ତା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ ବଡ ଚଟାଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ସାମୁଦାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହ ପିଲାମନେ ଖେଳକୁଦ କରିଥାନ୍ତି । 

700ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନର ତାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜ ନିଜ ଡଙ୍ଗାରେ ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଜିପ୍ସିଜି ଅନ ସି ସି ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଜାତିର ଲୋକମାନେ କେବେ କେବେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । 

Tags: