latest

ମିଳିଲା 160 ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ମାନବ କଙ୍କାଳ

Spread the News

ତିବ୍ବତ୍‌ ମାଳଭୂମିର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରୁ 160 ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ମାନବ କଙ୍କାଳ ମିଳିଛି। ଏଠାକାର ଜିହାୟେଠାରେ ଥିବା ବୈଶିଆ କାରଷ୍ଟ ଗୁମ୍ଫାରୁ ସର୍ବିଆର ଡେନିସୋଭାନ୍‌ ମାନବର ଦାନ୍ତମାଢ଼ି ମିଳିଛି।

ଏହି ମାନବ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 33 ଶହ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ତିବ୍ବତ୍‌ ମାଳଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 350 ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ତିବ୍ବତ୍‌ ମାଳଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।