latest

କଫି ଆଇସକ୍ରିମ୍

Spread the love

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ:
-ଏକ କପ କ୍ଷୀର
-1 ଚାମଚ କନଫ୍ଲୋର
-ଦେଢ଼ ଚାମଚ କଫି ପାଉଡର
-3/4 କପ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍
-1/4 ଚାମଚ ଭାନେଲା ଏସେନ୍ସ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
-ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାମଚ ଗରମ ପାଣିରେ ନେଇଥିବା କଫିକୁ ମିଶାଇ ଅଲଗା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ।
– ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଅଧା କପ୍ କ୍ଷୀର ଏବଂ କନଫ୍ଲୋରକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
-ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ର ବଳିଥିବା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚିନି ନେଇ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
-ସେଥିରେ କନଫ୍ଲୋରକୁ ମିଶାଇ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ । ନିଆଁରେ ବସାଇବା ସମୟରେ ତାହା ଯେପରି ନ ଲାଗେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚଲାଇବା ଜରୁରୀ ।
-ଏହାପରେ ସେଥିରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିବା କଫିକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ ।
-ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଫ୍ରେଶ କ୍ରିମ୍ ଓ ଭାନେଲା ଏସେନ୍ସ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
– ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କଟେଂନରରେ ରଖି 6 ରୁ 7 ଘଂଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ।
– ଏହାପରେ ଫ୍ରିଜରୁ ଆଣି ଭଲ ଭାବେ ତାହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଲୁମିନିୟମ୍ କଟେଂନରରେ ରଖି ଫ୍ରିଜରେ 10 ଘଂଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ।
-ଏହାପରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ କଫି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ।

Tags: