latest

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ଟ୍ରେନ୍ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ , ଭଡା କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ

Spread the News

 ୪ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ଟ୍ରେନ୍ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍  ଚାଲିବ। ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ କାନପୁର ଏହି ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବାକୁ ଥିବା ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସଂଚାଳନ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆଇଆରସିଟିସି ହାତରେ ରହିବ । କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ତେଜସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ୨ ଠି ଏସି ଚେୟାର୍ କାର୍ ଏବଂ ଏକ୍ସେକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାର୍ କାର୍ , ୨ ପ୍ରକାରର ବଗି ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜଣିବା ଏହାର ଭଡା କେତେ ।

ଦିଲ୍ଲୀ ରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ :

ଏସି ଚେୟାର୍ କାର୍ : ₹ ୧,୨୮୦ (ବେସ୍ ଫେୟର୍ ₹ ୮୯୫ + ₹ ୪୫ ଜିଏସଟି + ₹ ୩୪୦ କ୍ୟାଟରିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଜ )
ଏକ୍ସେକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାର୍ କାର୍ : ₹ ୨, ୪୫୦ (ବେସ୍ ଫେୟର୍ ₹ ୧,୯୬୬ + ₹ ୯୯ ଜିଏସଟି + ₹ ୩୮୫ କ୍ୟାଟରିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଜ )

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ :

ଏସି ଚେୟାର୍ କାର୍ : ₹ ୧,୧୨୫ (ବେସ୍ ଫେୟର୍ ₹ ୮୯୫ + ₹ ୪୫ ଜିଏସଟି + ₹ ୧୮୫ କ୍ୟାଟରିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଜ )
ଏକ୍ସେକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାର୍ କାର୍ : ₹ ୨, ୩୧୦ (ବେସ୍ ଫେୟର୍ ₹ ୧,୯୬୬ + ₹ ୯୯ ଜିଏସଟି + ₹ ୨୪୫ କ୍ୟାଟରିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଜ )

Tags: