latest

ବୈଜ୍ଞାନିକବି ମାନିଲେ ଏହି ସୁପର ମଡେଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା

Spread the News

ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତ ଅନୁସାରେ ସୁପର ମଡେଲ ବେଲା ହଦୀଦ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା। ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁଟି ଫି ଷ୍ଟ୍ରେଡର୍ସ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମହିଳାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସିକ୍ରେଟ ମଡେଲ ଚେହେରା ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି  ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ସଠିକ୍ ଆସୁଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁଟି ଫି ଷ୍ଟ୍ରେଡର୍ସ କ୍ଲାସିକ୍ ଗଣନାର ଅନୁରୁପ ସୁନ୍ଦରତାର ପରିଭାଷା ।