latest

ଦୁଇ ହାତରେ ବୋଲିଂ କରୁଥବା ଧୁରନ୍ଦର ବୋଲର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

Spread the News

 ଏବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଞ୍ଜାସୀ ସୁପର ଲିଗ ଖେଳାଯାଉଛି । ଏହି ଲିଗରେ କେପ ଟାଉନ ବ୍ଲିଟସର ଟିମରେ ଜଣେ ଏଭଳି ବୋଲର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଉଭୟ ହାତରେ ବୋଲିଂ କରିପାରନ୍ତି । ଉଭୟ ହାତରେ ବୋଲିଂ କରିବାରେ ଧୂରନ୍ଧର ବୋଲରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି-ଗେଗ୍ରୋରୀ ମାହଲୋକୱାନ । ଗ୍ରେଗୋରୀ ସ୍ଲୋ ବାମହାତ ଓ ଡାହାଣ ହାତରେ ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତି । ନିଜର ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡରବାନ ହିଟ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ବୋଲିଂଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।  ମଂଜାସୀ ସୁପର ଲିଗର ଟୁଇଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମ୍ୟାଚର ତାଙ୍କର ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ଉଭୟ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗେଗ୍ରୋରୀଙ୍କୁ 8 ମ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ସେ ସେତେବେଳକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେରେଲ ଇରଭିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ପାଭଲିଅନ ପଠାଇଥିଲେ ।  ଏହା ପରେ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର (ପାଳିର 10 ମ ଓଭର)ରେ ସେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ବାମ ହାତ ବାଛିଥିଲେ । ଏଥର ଗେଗ୍ରୋରୀ ମାହଲୋକୱାନ ଡରବାନର ଅଧିନାୟକ ଡେନ ଭିଲାସକୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ । ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗେଗ୍ରୋରୀ ୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 26 ରନ ଦେଇଥିଲେ ଓ 2 ଟି ୱିକେଟ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ । 

Tags: