latest

କେସର ପିସ୍ତା ଆଇସକ୍ରିମ

Spread the News

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ

କଣ୍ଡେସଡ଼ ମିଳ୍କ – ୧ କପ
କ୍ଷୀର – ଅଧା କପ
ଫ୍ରେଶ ଲହୁଣୀ – ୧ ବଡ ଚାମଚ
କେସର – ଅଧା ଚାମଚ
ପିସ୍ତା – ୧ ଟେବୁଲ ଚାମଚ କଟ4ହୋଇଥିବା
ବାଦାମ – ୧ ଚାମଚ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

-ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କ୍ରିମ ଏବଂ କଣ୍ଡେସଡ଼ ମିଳ୍କକୁ ଭଲଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଗାଢ଼ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

-ଧୀମା ଆଞ୍ଚରେ କ୍ଷୀର ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କେସର, ବାଦାମ ଏବଂ ପିସ୍ତା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

-ଯେତେବେଳେ କେସର ଖୀରରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କ୍ଷୀରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ।

-ଏବେ କେସର କ୍ଷୀରରେ କ୍ରିମ ଏବଂ କଣ୍ଡେସଡ଼ ମିଳ୍କ ଘୋଳରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ।

-ଏବେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ କୁଲଫି ଡିସରେ ଭରି ସେଟ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ।

-ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁଲଫି ଡିସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ।

-ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରରୁ କାଢି ପିସ୍ତା ଏବଂ କେସରରେ ସଜାଇ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।

Tags: