ଶୋଇବାବେଳେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡୁଛି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର

ଶୋଇବାବେଳେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡୁଛି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର
ଶୋଇବାବେଳେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡୁଛି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର

ଅନେକଙ୍କର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ପାଟିରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଳ ଗଡେ । ଅନ୍ୟ କିଏ ଏହା ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ସଂକୋଚ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଳ ଗଡୁଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଅଛି।