ଜାଣନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଦ କିପରି ରଖିବା ଉଚିତ୍

Spread the News

ଶୋଇବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ | ସୁଶ୍ରୁତା ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ | ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ଶୋଇବା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆମ ବୟସକୁ ଖରାପ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଧ୍ଯାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ।

୧. ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର |

୨. ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ |

୩. ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗଲେ ନିଦ ହଜିବା ସହ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ |

୪. ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ|

୫. ଦିନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଦିନରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହୁଏ | ସୁଶ୍ରୁତ ସହିଂତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁ ଋତୁରେ ଦିନରେ ଶୋଇବା ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଦିନରେ ଶୋଇବା ନିଷେଧ ନୁହେଁ |

୬. ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତିଲକକୁ କପାଳରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଫୁଲକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଉଚିତ୍ |

୭. ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ପଲାଶ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ଝୁଲାଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

Tags: