ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଓମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ଇୟର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଅଞ୍ଜୁ ବବି

ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଓମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ଇୟର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଅଞ୍ଜୁ ବବି

ଭାରତର ମହାନ ଆଥଲେଟ ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜଙ୍କୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଆଥଲେଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ମହିଳା ଆଥଲେଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୫ ମୋନାକୋ ଆଇଏଏଏଫ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଅଞ୍ଜୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ନେଇ ଅଞ୍ଜୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମହାସଂଘର ଉପ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଜୁ ୨୦୧୬ରେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖେଳିଥିଲେ । ଜାମାଇକାର ଇଆଲାନେ ଥମ୍ପସନ ହେରା ଓ ନରୱେର କାରଷ୍ଟନ ୱାରହୋମଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇୟର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।