ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ

ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ
ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ

ରାଉରକେଲା: ରାଉରକେଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରେ ଇନ୍ଧନ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ।